ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Προφίλ | Πληροφορίες | Επικοινωνία


AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΟΝΤΙΚΙ"

 

1. Ασφαλισμένη  στο ΤΕΒΕ, μητέρα ανηλίκου, με τις διατάξεις της διαδοχικής

Είμαι σχεδόν 53 ετών με ανήλικο παιδί (είμαι γεννημένη στις 29/6/1957). Σας επισυνάπτω την κατάσταση των ενσήμων μου. Έχω 2650 ένσημα ΙΚΑ και 5725 ένσημα ΤΕΒΕ (σύνολο 8375) και εξακολουθώ να είμαι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ γιατί έχω κατάστημα. Σύμφωνα με τους όρους της διαδοχικής ασφάλισης όπως διαβάζω στην στήλη σας, θα πρέπει να κάνω αίτηση συνταξιοδότησης στο ΤΕΒΕ το οποίο θα την απορρίψει και θα την διαβιβάσει στο ΙΚΑ για να συνταξιοδοτηθώ ως μητέρα ανήλικου παιδιού. Το ΤΕΒΕ όμως δεν παραλαμβάνει την αίτηση μου για συνταξιοδότηση γιατί όπως λέει δεν είμαι 60 ετών. Υπάρχει τέτοια διάταξη και πως μπορώ να παρακάμψω αυτό το εμπόδιο; Έν όψει του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το θέμα για μένα είναι εξαιρετικά επείγον.

Απάντηση: Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΑΕΕ για τις παλαιές ασφαλισμένες δηλαδή για τις ασφαλισμένες πριν το ’93, δεν υπάρχει η ευνοϊκή ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα στο ΙΚΑ να συνταξιοδοτηθούν με 5500 ένσημα στην ηλικία των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και με μειωμένη στην ηλικία των 50 ετών, κατά ποσοστό 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από το απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Βάσει του Ν. 3655/08, άρθρο 144, καταργείται σταδιακά η διάταξη αυτή περί μειωμένης, αρχή γενομένης από την 1/1/2011, με την αύξηση κατά ένα έτος της ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους. Στη δική σας περίπτωση, ορθώς το ΤΕΒΕ απέρριψε το αίτημά σας, εφόσον δεν υπάρχει στις διατάξεις του ειδική ρύθμιση για τις μητέρες. Το νέο νομοσχέδιο όμως το οποίο θα ψηφιστεί τον Ιούνιο, στο άρθρο 5 , όπου γίνεται ρύθμιση τις διαδοχικής ασφάλισης αναφέρει στην παρ.3 ότι οι ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων που είχαν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του τελευταίου φορέα τον αριθμό ημερών εργασίας που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 αυτού του άρθρου (δηλ. 5 ολόκληρα έτη) και δεν προβλέπεται αυτό στη νομοθεσία του τελευταίου Οργανισμού η συνταξιοδότησή τους, δικαιούνται σύνταξης από  τον Οργανισμό που πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες. Επομένως, περιμένετε την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου και μετά τη δημοσίευσή του κάνετε αίτηση στον ΟΑΕΕ.


2. Ασφαλισμένη στο Δημόσιο  με  ενηλικίωση του τέκνου της

Είμαι εκπαιδευτικός του Δημοσίου και θέλω να σας ρωτήσω το εξής:Ξεκίνησα να εργάζομαι ως αναπληρώτρια καθηγήτρια τον Οκτώβριο του 1983 με ασφάλεια ΙΚΑ. Το 1991 διορίστηκα μόνιμη καθηγήτρια και μου αναγνωρίστηκαν όλα τα χρόνια που εργάστηκα ως αναπληρώτρια. Τον Αύγουστο του 2010 συμπληρώνω 25 χρόνια εργασίας συνολικά από τότε που πρωτοασφαλίστηκα. Η κόρη μου ενηλικιώθηκε τον Απρίλιο του 2010. Θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης;

Απάντηση: Δυστυχώς για 4 μήνες χάνετε την ευεργετική διάταξη περί συνταξιοδότησης μητέρων ανήλικων τέκνων, με 25 έτη και ηλικία 50 ετών, διότι κατά τη θεμελίωση της 25ετίας όπου απαιτείται η ανηλικότητα του παιδιού αυτό έχει ήδη ενηλικιωθεί. Θα πρέπει να περιμένουμε η δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου για νέα ηλικιακά όρια των γυναικών.


3. Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ – πλήρης σύνταξη

Oι ερωτήσειs που έχω να σαs κάνω είναι ,πότε παίρνω πλήρη σύνταξη.Εχω γεννηθεί στιs 20/2/1958 και έχω εργασθεί για πρώτη φορά το 1974-75 ωs ανήλικοs ιδιωτ. υπάλληλοs 250 ημέρεs εργασίαs με ασφάλιση ΙΚΑ.(κλάση 4). Κατόπιν το 1978-1980 υπηρέτησα 2 χρόνια το στρατιωτικό μου,το έτοs 1980 έχω δύο ημερομίσθια στο ΙΚΑ και από 15/4/1981 μέχρι σήμερα δουλεύω ωs ιδιωτ. υπάλληλοs με ασφάλιση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κάλυψη κωδ. 101),σύνολο 29 χρόνια πλήρη.

Απάντηση: Βάσει του Ν.3655/08, εφόσον θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1/1/2013, εκτός της 35ετίας που είναι απαραίτητη, απαιτείται και όριο ηλικίας το 60ο, οπότε θα συνταξιοδοτηθείτε 20/2/2018.


4. Ασφαλισμένη στο Δημόσιο υπό καθεστώς πανικού παραίτηση

Είμαι μητέρα ανήλικου τέκνου (17 ετών) και έχω κλείσει το 46ο έτος της ηλικίας μου.Είμαι ασφαλισμένη στο Δημόσιο. Προσλήφθηκα στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ως ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, από 26-7-1984 μέχρι 3-7-1987. Διορίστηκα σε μόνιμη θέση υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με Γ΄βαθμό(ΦΕΚ 123/ΝΠΔΔ/3-7-1987) στο ιδιο νοσοκομείο. Με την 1716/0-9-1997, όπως ισχύει, Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων. Η υπηρεσία μου από 26-7-1984 μέχρι σήμερα είναι συνεχής(26 έτη). Εν όψει των νέων μέτρων πότε πρέπει να δώσω παραίτηση για να μην χάσω το δικαίωμα συνταξιοδότησης στο 50ό έτος της ηλικίας μου και ο υπολογισμός της σύνταξης να μη γίνει με τα νέα μέτρα. Σκέφτομαι να παραιτηθώ πριν τη ψήφιση του Νόμου και να περιμένω να πάρω τη σύνταξη στο 50ο έτος υπολογιζόμενη με το ισχύον σύστημα.

Απάντηση: Σας συνιστούμε να μην παραιτηθείτε γιατί το πιθανότερο να περιμένετε μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας σας να πάρετε σύνταξη. Το δικαίωμά σας θεωρείται θεμελιωμένο όταν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις , δηλαδή τα 25 έτη ασφάλισης τα οποία έχετε, η ανηλικότητα του παιδιού στη συμπλήρωση 25 ετών και η ηλικία την οποία δεν έχετε. Αν από 1/1/2011 αλλάξουν τα ηλικιακά όρια και θεσπιστεί το ίδιο καθεστώς για τις μητέρες ανηλίκων σύμφωνα με τον Ν.3655/08 άρθρο144 , το συνταξιοδοτικό σας δικαίωμα θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας εφόσον ο απαιτούμενος κατά τη συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου ορίου αυτού συντάξιμος χρόνος και η ανηλικότητα του παιδιού, συνυπάρχουν κατά το 50ο έτος. Στο 50ο έτος δε θα έχετε ανήλικο, οπότε αν ισχύει αυτός ο νόμος της Πετραλιά , αν έχετε παραιτηθεί δε θα έχετε κατοχυρώσει κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και θα πάρετε σύνταξη στο 60ο έτος.


5. Ασφαλισμένος στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983

Διορίστηκα στο Δημόσιο στίς 08-07-1985. Εχω αναγνωρίσει την στρατιωτική μου θητεία 24 μηνών ως συντάξιμη.Εχω γεννηθεί  στις 08-01-1951.      Το ερώτημά μου είναι πότε θα βγώ στην σύνταξη όταν γίνω 65 ετών  "η όταν συμπληρώσω 35ετία;

Απάντηση: Ασφαλισμένος στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983, θεμελιώνετε δικαίωμα συνταξιοδότησης στην ηλικία των 65 ετών, 8/1/2016. Τότε θα έχετε συμπληρώσει μαζί με τη στρατιωτική θητεία 32 χρόνια και 6 μήνες. Αν θέλετε μπορείτε να παραμείνετε μέχρι το 67ο έτος της ηλικίας σας για να συμπληρώσετε 34 χρόνια και 6 μήνες.

 
     

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΤΑΑ

ΝΑΤ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (1)

ΕΤΑΠ ΜΜΕ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΦΑΠΑΞ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (1)

ΟΓΑ

ΙΚΑ ΕΤΑΜ (2)

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2)

ΟΑΕΕ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η σελίδα του ΙΚΑ

Ινστιτούτο Ασφαλίσεων και Μελετών

Μηνιαίο Περιοδικό με ασφαλιστικά θέματα

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ιστοχώρος για το ασφαλιστικό

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας

 

 

Οι προγνώσεις καιρού παρέχονται απο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 


ΛΥΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ